Iniciativa Naša Morava - www.nasamorava.eu - Pro tu Našu Moravu vytrváme až do konca!

http://facebook.com/nasa.morava * http://twitter.com/nasamorava * http://gplus.to/nasamorava * nasamorava@gmail.com

nasamorava@gmail.com

„Už jsem tady, v zemi, která by také jednou měla být samostatnou. Vždyť si to Moraváci, ti dobří, bodří lidé z Moravy, zaslouží, aby jejich podíly patřily právě jen jim.“
Jan Werich

Zdroje

Věděli jste, že…
…Morava měla svou samosprávu nepřetržitě od roku 1182 až do 1. 1. 1949? [Zdroj]
…v roce 1991 se k moravské národnosti hlásilo 1 362 313 lidí? [Zdroj]
…Slovenská republika oficiálně uznává moravskou národnost, ale Česká republika ne? A že byl v tomto ohledu vládou České republiky vyvíjen tlak na Slovensko s požadavkem vyškrtnutí moravské národnosti z výčtu menšin? [Zdroj]
…od roku 1749 do roku 1918 neměla Morava žádné společné úřady s Čechami? [Zdroj]
…Brno a Olomouc soupeřily o titul hlavního města Moravy až do roku 1782, kdy markrabě Josef II. přiřkl tento titul Brnu? [Zdroj]
…Morava má obdobný počet obyvatel jako Norsko, Finsko nebo Slovinsko? [Zdroj] [Zdroj] [Zdroj] [Zdroj]
…Federální shromáždění v roce 1990 odsoudilo zrušení země Moravskoslezské jako protiprávní, ale nikdy se nepokusilo o nápravu? A že je toto usnesení zveřejněno v parlamentní digitální knihovně? [Zdroj] [Zdroj]
…první zmínka o Moravanech pochází z roku 822? [Zdroj]
…při česko-slovenském vyjednávání v roce 1992 nebyla početná delegace Moravanů na jednání vpuštěna? [Zdroj][3]
…v roce 1968 byla snaha o vytvoření trojfederace, které ale zamezily sovětské tanky? [Zdroj][3] [Zdroj] [Zdroj]
…v roce 1185 se v bitvě u Loděnice střetli Moravané s Čechy a bitva neměla jasného vítěze? [Zdroj][1]
…moravská staroslověnština byla po latině a řečtině čtvrtým liturgickým jazykem? [Zdroj]
…Dačice jsou moravské město, přestože dnes leží v Jihočeském kraji? [Zdroj]
…strana Moravané je členem evropské strany EFA, která usiluje o obnovení historických regionů, jako je Morava, Skotsko, Katalánsko a mnoho dalších? [Zdroj]
…Moravská národní obec pořádá každoročně na přelomu září a října Výroční pochod Moravanů, který má připomínat první zmínku o Moravanech z roku 822? [Zdroj]
…moravský markrabě Jošt byl i králem Svaté říše Římské a Morava tak byla jejím centrem? [Zdroj]
…Velkomoravská říše předběhla kulturně i společensky svou dobu a srovnatelná sídla se znovu objevila až mnohem později ve středověku? [Zdroj][3]
…v době, kdy měla města jako Paříž či Londýn nanejvýš 1 500 obyvatel, žilo ve velkomoravských sídlištích až pět tisíc lidí? [Zdroj][3]
…existuje Moravská protestantská církev, která působí převážně v USA? A že se vděčný indiánský kmen v úctě k misionářům přejmenoval na Moravany? [Zdroj] [Zdroj]
…v roce 2009 Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že prohlášení o protiprávnosti zrušení země Moravskoslezské komunistickým režimem přijaté Federálním shromážděním v roce 1990 je stále v platnosti? [Zdroj]
…oddíl moravských dobrovolníků bojoval v bitvě u Grunwaldu (15. 7. 1410) na straně polsko-litevské koalice? [Zdroj]
…moravské pluky tvrdě bojovaly na straně Čechů v bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) a jejich vojáci padli téměř do posledního muže? [Zdroj]
…roku 1055 nechal Spytihněv II. uvěznit na 300 představitelů vládnoucí moravské vrstvy, vyvlastnil jejich majetek a nahradil je svými družiníky a vojáky? A že tento akt bývá některými badateli označován za konečnou likvidaci staré moravské šlechty a jejího pozemkového vlastnictví, které si s konečnou platností uzurpoval pražský kníže? [Zdroj][2]
…Slavnosti bratrství Čechů a Slováků byly původně slavnostmi bratrství Moravanů a Slovaků, než v komunistické éře došlo k přejmenování? [Zdroj]
…ve sčítáních lidu vedených Rakouskem-Uherskem existovala možnost přihlášení se k moravské obcovací řeči? [Zdroj]
…Oldřich Mikulášek, Alena Bernášková, Jan Skácel, Josef V. Pleva, Zdeněk Pluhař, Jan Trefulka, Jaromír Tomeček a další literáti 4. dubna roku 1968 ve Svobodném slovu společně navrhli „návrat k zemskému zřízení, v jehož rámci by se lépe rozvíjely skutečné potřeby kulturní a ekonomické oblasti, jíž Morava dlouhá staletí byla“? [Zdroj]
…kupní síla obyvatel regionů vzhledem k průměrné kupní síle obyvatele státu po roce 1989 stagnovala či spíše klesala, pouze v Praze raketově vzrostla? [Zdroj]
…i když se dnes stále častěji můžeme v dabingu setkat s tzv. obecnou češtinou, byl později ceněný dabér Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku předabován kvůli svému moravskému přízvuku? [Zdroj]
…za Jana Lucemburského, v předvečer Třicetileté války a v letech 1749–1918 byla Morava s Čechami v plně rovnoprávném postavení? [Zdroj] [Zdroj] [Zdroj]
…že petici za obnovení Moravskoslezské samosprávy podepsalo přes 620 000 lidí a jednalo se o nejúspěšnější petici po Listopadu 89? [Zdroj]

[1] HORA-HOREJŠ, Petr. Toulky českou minulostí 1. Praha: Bonus press, 1993. ISBN 80-85621-18-5. s. 268.
[2] ČAPKA, František. Dějiny Moravy Brno: CERM, 2001. s. 24.
[3] PERNES, Jiří. Pod moravskou orlicí aneb dějiny moravanství Brno: Barrister & Principal, 1996. ISBN 80-85947-12-9. s. 285.

Naša Morava (Our Moravia) © 2009, www.nasamorava.eu; nasamorava@gmail.com – Účelem stránek je zviditelnění Moravy a popularizování možnosti přihlásit se k moravské národnosti. Jejich cílem není usilovat o rozštěpení ČR. Mějte prosím na paměti, že Češi, Moravané a Slováci k sobě mají tak blízko jako málokteré národy na světě. Není dobré na základě drobných rozdílů měnit přístup k jiným lidem, ale je dobré, když se člověk k těm rozdílům, které považuje za své, hrdě hlásí. Neodpovídáme za obsah shoutboardu, který je volně přístupný. Snažíme se jej však moderovat a udržovat v mezích slušnosti.